wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Nagroda Naukowa im. prof. J. Jeljaszewicza

Nagroda Naukowa im. prof. J. Jeljaszewicza

2002
Nagrodę otrzymał dr Jacek Międzobrodzki z Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie za pracę habilitacyjną pt.:
Aktywność biologiczna proteinazy serynowej Staphylococcus aureus w zakażeniu i modulacji funkcji komórek gospodarza.
Uroczyste wręczenie nagrody i dyplomu Laureatowi nastąpiło na Konferencji Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, która odbyła się w dniu 10 stycznia 2003 roku w PZH w Warszawie.

2003
Nagrodę otrzymał dr n. przyr. Marek Gniadkowski z Zakładu Mikrobiologii Molekularnej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego za pracę:
Ewolucja i epidemiologia szczepów pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae wytwarzających beta-laktamazy o rozszerzonym spektrum substratowym (ESbL) w Polsce.

2004
Nagrodę otrzymał mgr Łukasz Naumiuk z Zakładu Mikrobiologii Klinicznej  SPSK1 Akademickiego Centrum Klinicznego Akademii Medycznej w Gdańsku za pracę pt.:
Serratia marcescens – studium epidemiologiczne z wykorzystaniem metod fenotypowych i genotypowych.

2005
Nagrodę otrzymała dr n. med. Bonita Durnaś z Zakładu Mikrobiologii Klinicznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach za pracę doktorską pt.:
Znaczenie wykrywania metycylinoopornych gronkowców techniką przesiewową w ograniczaniu nosicielstwa i zakażeń wywoływanych przez ten drobnoustrój.

2006
Nagrodę otrzymała dr n. med. Aleksandra Anna Zasada z Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie za pracę doktorską w dziedzinie biologii medycznej pt.:
Ocena przydatności wybranych chromosomalnych markerów do identyfikacji Bacillus anthracis.

2007
Nagrodę otrzymała dr n. biol. Małgorzata Stępińska z Zakładu Mikrobiologii Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie za pracę doktorską pt.:
Wykrywanie genotypowych wyznaczników patogenności izolatów Pseudomonas aeruginosa o fenotypie cytotoksycznym lub inwazyjnym.

2008
Nagrodę otrzymała dr hab. n. med. Marta Wróblewska z Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za rozprawę habilitacyjną pt.:
„Znaczenie bakterii z rodzaju Acinetobacter u hospitalizowanych pacjentów, z uwzględnieniem typowania molekularnego szczepów i wytwarzania biofilmu”.

2009
Nagrodę otrzymała dr hab. n. med. Magdalena Strus z Katedry Mikrobiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie za rozprawę habilitacyjną pt.:
Badania nad udziałem wybranych składników flory jelita w patomechanizmie przewlekłego zapalenia jelit.

2010
Nagrodę otrzymała dr Ksenia Ewa Szymanek-Majchrzak z Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za pracę doktorską pt.:
Wykrywanie i charakterystyka szczepów VISA i hetero-VISA wśród szczepów Staphylococcus aureus pochodzących z materiałów klinicznych.

2011
Nagrodę otrzymała dr n. med. Lidia Piechowicz z Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za rozprawę habilitacyjną pt.:
Badania nad szczepami biotypu Poultry-like protein A+ (P-like pA+) wykrytymi w populacji gronkowców złocistych II grupy bakteriofagowej.

2012
Nagrodę otrzymał dr hab. n. med. Maciej Sopata z Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Akademii Medycznej w Poznaniu za rozprawę habilitacyjną pt.:
Ocena skuteczności i przydatności kompleksowej terapii w leczeniu ran przewlekłych – aspekty kliniczne i mikrobiologiczne.

2013
Nagrody nie przyznano.

2014
Nagrodę otrzymała dr n. med. Ewa Trejnowska z Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu za rozprawę doktorską pt.:
Zintegrowana strategia antybiotykoterapii w Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu.

2015
Nagrodę otrzymała dr n. med. Halina Marchel z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za pracę doktorską pt.:
Inwazyjne zakażenia szpitalne i nabyte poza szpitalem – charakterystyka czynników etiologicznych i możliwości terapeutycznych na podstawie analizy wyników mikrobiologicznego badania krwi w latach 2005-2009.

2016-2020
Nagrody nie przyznano.
Przejdź do strony głównejProjekt i Wykonanie: Agencja Interaktywna RMBi