wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Procedura recenzji

Procedura recenzji

Procedura recenzji

Przy recenzowaniu publikacji kierujemy się zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowanymi w formie broszury „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” (Warszawa, 2011), które są dostępne na stronie: https://www.archiwum.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_02/307f933b1a75d6705a4406d5452d6dbf.pdf

Przekazanie tekstu Wydawcy wiąże się z wyrażeniem przez Autora zgody na recenzję przekazanego tekstu.
Tekst publikacji oceniany jest przez dwóch niezależnych i bezstronnych Recenzentów wybieranych przez Wydawcę. Wydawca dobiera Recenzentów na podstawie kwalifikacji zawodowych z zakresu odpowiedniej specjalizacji lekarskiej i uwzględniając tematykę publikacji.

Dobór Recenzentów winien wykluczać potencjalny konflikt interesów. Recenzja jest „podwójnie ślepa”: Recenzent ocenia tekst „anonimowy”, Autor nie jest informowany o personaliach Recenzenta.

Recenzent może zalecić:
  • odrzucenie publikacji,
  • zakwalifikowanie do druku,
  • zakwalifikowanie do druku po uwzględnieniu uwag wskazujących na konieczność usunięcia wad lub nieprawidłowości publikacji lub propozycji zmian i uzupełnień w tekście zwiększających wartość i/lub atrakcyjność książki dla odbiorcy (lekarza lub studenta medycyny).

Recenzent ocenia w szczególności:
  • zgodność publikacji z profilem Wydawnictwa,
  • dostosowanie publikacji do postępu nauk medycznych,
  • walory merytoryczne i zgodność z EBM (Evidence Based Medicine)

Przejdź do strony głównejProjekt i Wykonanie: Agencja Interaktywna RMBi