wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Szanowni Państwo!

Ze względu na zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, przedstawiamy zaktualizowane informacje w zakresie przetwarzania Państwa danych w związku z rejestracją i korzystaniem z naszego portalu alfamedica.pl.

Od 25 maja 2018 roku będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
W związku z tym przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia.

Przeglądając i używając portal alfamedica.pl lub prenumerując newsletter akceptują Państwo zasady zawarte w Polityce prywatności opisane na poniższej stronie. Każdą osobę korzystającą z portalu alfamedica.pl obowiązuje aktualna wersja Polityki prywatności.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wydawnictwo Medyczne „Alfa-Medica Press” s.c. Jan Wilam, Jaromir Szałajko z siedzibą: ul. Cygański Las 11, 43-309 Bielsko-Biała. Nasz numer NIP: 547-004-63-67 i REGON: 070401486.

2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można się kontaktować: mailowo pod adresem: poczta@alfamedica.pl listownie: ul. Cygański Las 11, 43-309 Bielsko-Biała

3. Zbieranie danych
Gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane w następujących celach:

 • zawarcie i realizacja umowy sprzedaży i dostarczenie Państwu zamówionego towaru

 • dochodzenie roszczeń

 • archiwizacja

 • wypełnianie obowiązku prawnego

 • prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora

 • handlowych i marketingowych – na podstawie zgody udzielonej przez Państwa (w celach określonych treścią udzielonej zgody)

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie nie jest obowiązkowe (jest dobrowolne), ale jest konieczne do świadczenia przez nas usług. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, jakim obejmuje dana zgoda.

Dane osobowe są zbierane w przypadku:
a) rejestracji konta w portalu alfamedica.pl;
b) składania zamówienia w alfamedica.pl.

W przypadku składania zamówienia z lub bez rejestracją konta w portalu alfamedica.pl, podaje się następujące dane:

 • imię i nazwisko

 • dane adresowe (kod pocztowy i miejscowość, ulica wraz z numerem domu/mieszkania),

 • nazwę firmy i numer NIP (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą),

 • adres e-mail

 • numer telefonu

4. Przetwarzanie danych
Państwa dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO. W ramach portalu alfamedica.pl, podstawą naszego działania jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. Jeżeli wyraziliście lub wyrazicie Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Państwa adres e-mail, to podstawą prawną jest także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

 • trwania umowy o założenie konta w portalu oraz czas niezbędny do wykazania wykonania tej umowy, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń

 • niezbędny dla realizacji obowiązków księgowo-podatkowych związanych z odrębnymi przepisami prawa,

 • odpowiadający długości terminu przedawnienia roszczeń związanych z zakupionym towarem na portalu alfamedica.pl

 • prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do odwołania zgody na wysyłanie takich wiadomości. Odwołanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.W przypadku dokonania zakupu w portalu alfamedica.pl, dane osobowe mogą być przekazywane zewnętrznym podmiotom współpracującym przy realizacji zamówień, w szczególności: firmom spedycyjnym (firmy kurierskie, Poczta Polska S.A., firmom windykacyjnym). Przekazanie danych odbywa się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a wybranym podmiotem współpracującym.

5. Przysługujące prawa
Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia Państwa danych, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Mogą Państwo prawo w każdej chwili odwołać wyrażoną zgodę na otrzymywanie treści marketingowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Wszystkie powyższe uprawnienia mogą Państwo wykonać poprzez zwrócenie się pod adres kontaktowy: poczta@alfamedica.pl lub pisemnie pod adres: Wydawnictwo Medyczne „Alfa-Medica Press” s.c., ul. Cygański Las 11, 43-309 Bielsko-Biała.

6. Bezpieczeństwo danych osobowych
Dane osobowe są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą portalu www.alfamedica.pl.


Zmiany obowiązują od 25 maja 2018 r.


Przejdź do strony głównejProjekt i Wykonanie: Agencja Interaktywna RMBi