wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1.  Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży prowadzonej przez Wydawnictwo Medyczne „Alfa-Medica Press” s.c. Jan Wilam, Jaromir Szałajko, z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Cygański Las 11, wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej pod numerami 47350 i 47351, NIP 547-004-63-67, Regon 070401486 zwanej dalej Księgarnią internetową i działającą pod adresem www.alfamedica.pl
 2. Przedmiotem sprzedaży Księgarni Internetowej są publikacje w formie papierowej (książki i czasopisma).
 3. Kupującym (zwanym dalej: Klientem) może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wykazująca pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Każda osoba składająca zamówienie jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem sprzedaży. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z przestrzegania zawartych w nim zasad.
 5. Dokonanie zakupów w Księgarni internetowej jest jednoznaczne z potwierdzeniem faktu zapoznania się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacją w obowiązującej formie. 
   

II. Składanie zamówień

        1. Zamówienia można składać:

        ·     na stronie internetowej – bezpośrednio ze strony prezentującej książkę

        ·     telefonicznie – (33) 816 90 79 w godzinach od 8.00 do 16.00

        ·    e-mailowo – poczta@alfamedica.pl

        ·     listownie – Wydawnictwo Medyczne „Alfa-Medica Press”, ul. Cygański Las 11, 43-309 Bielsko-Biała.

2. Zakupów można również dokonywać osobiście w siedzibie Wydawnictwa, przy ul. Cygański Las 11, 
    
w Bielsku-Białej,w godzinach od 8.00 do 15.00.

3. Ceny książek zawierają 5% podatek VAT i obowiązują w chwili składania zamówienia przez Klienta.

    Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (z ewentualnym kosztem dostawy) przedstawiana jest po dokonaniu
    przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
    Koszt dostawy doliczany 
jest proporcjonalnie do cen książek na fakturze lub paragonie.

4. Wraz z zakupioną publikacją Klient otrzymuje paragon fiskalny (klient indywidualny) lub fakturę VAT

    (przedsiębiorcy, instytucje) będące potwierdzeniem zakupu publikacji.

5. Po złożeniu zamówienia przez Klienta zostaje ono zapisane na koncie Klienta i w ciągu kilku minut na podany

    przez Klienta adres mailowy zostaje przesłane potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

    Z chwilą otrzymania przez Klienta formularza potwierdzenia Klient zawiera z Wydawnictwem umowę

    sprzedaży zamawianych książek.

6. Klient może jednak odstąpić od umowy na zasadach opisanych w punktach V i VI.
 

 III. Formy płatności

 1.  Przedpłata:
                ·     przelew bankowy na konto: Alior Bank S.A. 95 2490 0005 0000 4500 2318 4481,
      
      2.  Gotówka:

 
       ·    płatność przy odbiorze (przesyłka za pobraniem),
       ·     w siedzibie Wydawnictwa.

 

IV. Czas realizacji dostawy i opłaty za przesyłkę

         1.    Wysyłka zamówionych książek następuje w ciągu dwóch dni roboczych:

                ·     od momentu złożenia zamówienia w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze, realizowanych  przez firmę kurierską DPD,
                ·     od momentu wpływu należności na konto Wydawnictwa w przypadku zamówień płatnych przelewem.

       2.    W przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia spowodowanego np. chwilową niedostępnością tytułu Klient

     o zaistniałej sytuacji zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailowo.

       3.   Wysyłka zamówień jest realizowana przez: 

                ·     Pocztę Polską (przesyłka priorytetowa)

                ·     firmę kurierską DPD. 

       4.    Odbiór publikacji jest możliwy również w siedzibie Wydawnictwa w dni powszednie w godz. 8.00–16.00.
       5.    Czas doręczenia przesyłki pod wskazany adres jest uzależniony od wybranej formy płatności i sposobu dostawy.
               Szczegółowe informacje na temat kosztów wysyłki zawiera 
Tabela opłat”.

   
     V. Anulowanie zamówienia

 1. Zamówienie można anulować do godz. 10.00 w następnym dniu roboczym po złożeniu zamówienia, dzwoniąc pod numer (33) 816-90-79 lub wysyłając e-mail na adres księgarni internetowej. Nie ma możliwości anulowania zamówienia, które zostało już wysłane.

 

VI. Zwroty
 

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Dz. U. z 2014 poz. 827 Klient ma prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży i zwrotu towaru bez podania przyczyny w terminie 14 dni od jego otrzymania.
 2. Zakupiony towar podlega zwrotowi pod warunkiem, że jest kompletny, nie nosi śladów użytkowania oraz nie został w żaden sposób uszkodzony.
 3. Rezygnacji (odstąpieniu od umowy) należy powiadomić Księgarnię internetową (we wskazanym terminie 14 dni) poprzez wypełnienie Formularza o odstąpieniu od umowy, który należy przesłać pocztą elektroniczną (w formie podpisanego skanu, na adres: poczta@alfamedica.pl) lub tradycyjną (na adres: Wydawnictwo Medyczne „Alfa-Medica Press”, ul. Cygański Las 11, 43-309 Bielsko-Biała), a następnie odesłać zwracany towar na adres: Wydawnictwo Medyczne „Alfa-Medica Press”, ul. Cygański Las 11, 43-309 Bielsko-Biała, w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia.
 4. W celu usprawnienia rozpatrywania chęci zwrotu towaru, zgłoszenie powinno zawierać: dane Klienta, numer faktury/paragonu, datę zamówienia oraz kwotę transakcji.
 5. Zwracany towar należy prawidłowo zabezpieczyć na czas transportu.
 6. Do zwracanego towaru należy dołączyć kopię dowodu zakupu (kopia faktury, paragonu).
 7. Zwrot publikacji następuje na koszt Klienta.
 8. Zwroty będą na bieżąco rozpatrywane przez Wydawnictwo, które gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru (bez kosztów przesyłki). Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania zwróconego towaru, przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.

 

VI. Reklamacje

 1.  Jeżeli po otrzymaniu przesyłki Klient znajdzie w otrzymanym towarze wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas transportu, lub stwierdzi niezgodność z treścią zamówienia, powinien odesłać towar przesyłką pocztową na adres: Wydawnictwo Medyczne „Alfa-Medica Press”, ul. Cygański Las 11, 43-309 Bielsko-Biała. Do przesyłki należy dołączyć wypełniony i podpisany „Formularz reklamacji”.
 2. W przypadku braku możliwości wymiany publikacji (na przykład z powodu wyczerpania nakładu) Księgarnia zaoferuje możliwość zamiany tytułu na inny równowartościowy lub zwrot kwoty równej cenie publikacji. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych od momentu rozpatrzenia reklamacji, przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta w „Formularzu reklamacji”.
 3. Księgarnia nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 4. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Księgarnia zwraca przelewem na konto wskazane przez Klienta w „Formularzu reklamacji” – po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.
 5. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Księgarnię w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania reklamacji. Księgarnia zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania reklamacji wynikających z nieznajomości Regulaminu.
 6. O przebiegu procedury reklamacyjnej Klient będzie powiadamiany indywidualnie.

 

VII. Bezpieczeństwo i ochrona danych

 1. Księgarnia gwarantuje Klientowi ochronę danych osobowych. Dane Klientów wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień i prowadzenia statystyk sprzedaży, oraz przesyłania informacji o publikacjach i działalności Wydawnictwo Medyczne „Alfa-Medica Press”.
 2. Dane osobowe są przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom trzecim zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926). Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu jego realizacji.

VIII. Regulamin obowiązuje od 25.12.2014 r.


Przejdź do strony głównejProjekt i Wykonanie: Agencja Interaktywna RMBi